top of page

Szakterületeim

Segítő beszélgetés egzisztenciális szemlélettel

A segítő beszélgetések keretén belül lehetőség van rátekinteni a létből fakadó egzisztenciális kérdésekre, amely a végesség tudatán keresztül egy teljesebb, értelemmel teli élet megéléséhez vezető út lehet.

Az egzisztenciális pszichológia vonalvezetőm egyéni-és csoportokkal való munkámban, a társadalom különböző területein megvalósult mentálhigiénés egészségvédelem szempontból jelentős önkéntes projektjeimben, valamint 2015 óta fő kutatási területem, melynek keretén belül a tapasztalataimat, eredményeket publikáltam.

Gyászfeldolgozás általános-és perinatális veszteség esetén egyéni kliensekkel és csoportokkal 

Veszteségek végig kísérik az életünket. Nem csak halálhoz kapcsolódóan élhetünk meg veszteségélményt. Számos egyéb élethelyzet is okozhat gyászt, járhat ahhoz kapcsolódó érzelmekkel: válás, munkahely elvesztése, betegség, költözés.

A veszteségélmény megrendíti életünket, elbizonytalanít önmagunkat, a minket körülvevő világot illetően.

Pre- és perinatális veszteségfeldolgozás kísérése

Az egyensúly felbomlása természetes normál gyásznál is, de az egyik legmegterhelőbb a gyermek, vagy kisbaba, magzat elvesztése egy család, szülő számára. 

A szülőpár gyakran izolálódik családon, baráti körön belül is. Sokat jelent a sikeres megküzdésben saját igényeik, szükségleteik felismerése, és a környezettel való kommunikáció. Mind az egyéni-,valamint párokkal való közös gyászmunka az érzelmek mellett fókuszál azokra a megküzdési eszköztárra, melyek átsegíthetik és megerősíthetik a szülőpárt a veszteségélményen.

Mesterséges reprodukcióra való felkészülés, folyamat kísérése

Magyarországon évről-évre nő az asszisztált reprodukciós eljárásban résztvevő párok száma. 

 

Évek óta foglalkozom mesterséges megtermékenyítési folyamatban lévő párok támogatásával - a témát publikációkban, interjúkban és konferenciákon képviseltem, szívügyemnek tekintem, hogy ezen a kihívásokkal teli úton megfelelő támogatást kapjanak a szülők.

Kognitív alapú life-coaching

A személyközpontú megközelítés keretén belül, a saját erőforrásokra fókuszáló, aktív-és proaktív probléma-megoldásra irányuló coaching folyamatban a kísérést 12 éves HR vezetői  és vezetői coaching tapasztalatommal biztosítom. Multinacionális környezetben napi szinten voltam aktív részese a közép-és felsővezetők szervezeti, üzleti, emberi erőforrással kapcsolatos kihívásainak, a magánéleti problémák munkában érezhető hatásainak, azok megoldásának. Mindig azt tartottam szem előtt, hogy „ügyfelem” életének aktív részeseként, saját megküzdésével, eszközrendszerével – ezeket tovább erősítve és bővítve az együttműködés során – találja meg a számára legmegfelelőbb megoldást. Ezt tartom a coaching folyamat alappillérének is.

Bővebben

Módszereim

NLP

Az NLP az Erickson-i hipnoterápia, ún. „hétköznapi transzélmény” (nappali álmodozáshoz hasonló állapot) és a kognitív keretben megvalósuló gyakorlatokkal elsősorban önismeretet, énhatékonyságot fejlesztő, elősegítő módszer.

A belső saját erőforrásokat feltérképezve, és megerősítve növeli megküzdési (coping) képességünket, és azáltal, hogy megismerhetjük saját reakcióinkat hétköznapi és érzelmileg terhelt helyzetekben (legyen az kellemes, vagy megterhelő),  a kontroll lehetőségét biztosítja viselkedésünk, így szokásaink, életünk felett. 

Autogén tréning

Az autogén tréning, mint relaxációs technika elsajátítása viselkedéstanulás. A szervezeti, testi történések tudatosítása, észlelhetősége a cél, amelyet az önmagunkra irányított figyelem-és önmegfigyelés begyakorlása, megtanulása irányított és állandó formulák segítségével biztosít. Ez egyben önismereti folyamat is. Elsajátítása általában 11-12 ülésen keresztül valósul meg, ezt követően a kliens életét saját erőforrásként gazdagítja. 

 

Az autogén tréning nem hipnózis! Ez is szuggesztív terápiás forma, azonban a hipnózissal szemben, amely a klienstől a külső hatások, befolyások passzív befogadását, átélését kívánja, az autogén tréning autoszuggesztióra épül, önként vállalt helyzetek és feladatok elfogadásán, végrehajtásán keresztül. Az autogén tréning a saját megküzdési képességként épül be a mindennapi életbe. 

Pszichodráma

A pszichodráma  a lelki és társas kapcsolatokban megjelenő elakadások, problémák, konfliktusok feltárásának módszere, mely során túl a verbális szinten, az elbeszélés kereteit meghaladva, színház-szerűen eljátszva van lehetősége megjeleníteni a résztvevőknek életük fontos életeseményeit, meghatározó szituációkat. A módszer számos területen hatékonyan alkalmazható: önismereti folyamatban, személyes hatékonyság- megküzdési készség fejlesztésében, konfliktuskezelésben, csoportok együttműködésének fejlesztésében, szervezetfejlesztésben mind önálló, mind kiegészítő módszerként. 

2016-ban végeztem Pszichodráma vezető asszisztensként a Magyar Pszichodráma Egyesületnél. Munkám során számos alkalommal megtapasztaltam a módszer előnyeit, lehetőségeit – a csoportos módszer egyes elemei egyéni együttműködés keretein belül is hatékonyan támogatják a folyamatot. 

OH Kártya

Az OH- módszer a belső erőforrások feltárásával, a saját kreativitáson keresztül támogatja és katalizálja az önérzékelés, így önismereti folyamatot. A képek segítenek az elmélyülésben, előhívnak belső, tudattalan tartalmakat, melyekkel a segítő kapcsolatban dolgozunk a kártyák keltette érzések, gondolatok szabad áramlásán, kimondásán keresztül. Használatával feltérképezhetők félelmeink, vágyaink, motivációnk és az ezek feloldásához-megvalósításához szükséges lépések, mint saját megoldás. 

Mind egyéni segítő beszélgetés, gyászfeldolgozás, coaching folyamatban, és csoportokkal való munka során is hatékony eszköz. 

Csoportok

Csoportokkal való munka során a társas támasz nyújtásán, biztosításán keresztül a pszichológiai terhelés enyhítésében, a felfokozott, gyászban egyébként megszokott érzelmek (bűntudat, önvádlás, harag, tehetetlenség) elfogadásában, oldásában lehet segítséget nyújtani.

A sorstársi közösség megtart, felold és gyógyít. Már önmagában az enyhet ad, hogy előtörő, sokszor méltatlannak tartott érzelmeinkkel (harag, bűntudat), gyötrő gondolatainkkal nem vagyunk egyedül, azokat mások is, hozzánk hasonlóan élik meg. A gyászcsoport folyamat során a fájdalmas élmények megosztása mellett sok örömteli, vidám pillanatot élhetnek meg a résztvevők,  gyakran értékes, új barátságok alakulnak.

My Approach
bottom of page